เรือนถาวร

บ้านพักของเรา
อาหารของเรา
เที่ยวเชิงนิเวศน์
กิจกรรมของเรา
เที่ยวแบบวันเดียว
เที่ยว 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสมุทรสงคราม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

เรือนถาวรซีฟู้ด

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แนะนำเทคนิคทำอาหาร
แนะนำเที่ยวทั่วไทย
คนไทยหัวใจสีเขียว
ข้อมูลเที่ยวทั่วไทย

กังหันลม/โซล่าเซล
ปลูกต้นไม้ให้รวย
รับสร้างบ้านงบไม่บาน
บ้านไม้เฌอร่าไม่แพง

เรือยาง/แคนูราคาถูก
ก้าวหน้า ช็อปชัวร

 

การเลี้ยงหอยแมลงภู่พื้นบ้านแบบพื้นบ้าน

การเลือกสถานที่เลี้ยงหอยแมลงภู่
ควรเป็นแหล่งที่มีพันธุ์หอยแมลงภู่เกิดชุกชุมตามธรรมชาติ2. ต้องเป็นแหล่งน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มและคงสภาพความเค็มอยู่เป็นเวลานานประมาณ 7-9 เดือนในรอบปี3. ควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากกระแสน้ำและคลื่นลมแรง4. ควรเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจถ่ายเทน้ำเสียอันเป็นพิษเป็นภัยต่อสัตว์น้ำ5. แหล่งเลี้ยงหอยควรเป็นแหล่งน้ำตื้นชายฝั่ง ซึ่งมีความลึกประมาณ 3 -10 เมตร6. แหล่งเลี้ยงหอยแมลงภู่หากมีทางเลือกควรอยู่ใกล้ตลาด การคมนาคมขนส่งได้สะดวก  

     

ประเภทของการเลี้ยง 
1. การเลี้ยงแบบปักหลักล่อลูกหอย      เหมาะสมที่จะดำเนินการในพื้นที่ย่านน้ำตื้นซึ่งมีความลึกประมาณ 4-6 เมตร ตามบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีสภาพเป็นอ่าวทั่วไป พื้นทะเลคั่งแต่ เส้นขอบฝั่งออกไปไม่ลาดชันเกินไป สภาพเป็นโคลน และโคลนปนทรายระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุดไม่แตกต่างกันมากนัก และมีอาหารตามธรรมชาติที่เพียงพอ  
2. การเลี้ยงแบบแพ - การถักแพเชือก ขนาด 40 x 40 ตารางเมตร- การผูกถังทุ่น ขนาด 20 - 30 ลิตร- การเตรียมทุ่นสมอปูน- การเคลื่อนย้ายทุ่นสมอปูน- การนำแพเชือกลงทะเล
 3. การเลี้ยงแบบแขวนบนราวเชือก       เหมาะสำหรับแหล่งเลี้ยงที่มีระดับน้ำลึกและปลอดภัยจากกระแสคลื่นลมแรงส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เชือกเส้นใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว ยาวประมาณ 100 เมตร มีทุ่นผูกเป็นระยะ 2-4 เมตร เพื่อให้หอยเกาะมีระยะห่างกัน 50 เซนติเมตร ปลายเชือกยาวไม่เกินระดับน้ำลงต่ำสุด ที่ปลายเชือกเส้นใหญ่ทั้งสองข้างผูก ไว้กับสมอยึดไม่ให้เคลื่อนที่ ถ้าเป็นทุ่นใหญ่อาจผูกเชือกคู่ก็ได้ ผลผลิตพอๆ กับการเลี้ยงหอยแบบแพ แต่วิธีการ เชื่อว่ามีความต้านทานต่อคลื่นลมได้ดี 
4. การเลี้ยงหอยแบบตาข่ายเชือก      การเลี้ยงแบบตาข่ายเชือกสามารถเลี้ยงได้ในระดับน้ำลงต่ำสุด 2 เมตร และในบริเวณดินแข็งที่ไม่สามารถปักไม้เลี้ยงหอยได้ การเลี้ยงแบบนี้มีข้อดี คือวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุสังเคราะห์ซึ่งหาได้ง่ายตามตลาดทั่วไป

ขั้นตอนในการเลี้ยงหอยแบบข่ายเชือก
- การเตรียมฐานเสา เสาเส้นผ่านศูนย์กลาง 150ซม. ยาว 50 ซม. ตั้งในแบบ 4 ท่อน เทปูนสูงประมาณ 30ซม.
- การเตรียมเสาเหล็กสวมใส่ท่อพีวีซี
- การเตรียมราวเชือก
- การเคลื่อนย้ายฐานเสา
- การวางฐานเสา
- การสวมเสาหลัก
- การขึงเชือก 14-16 มิลลิเมตร
- การวางตาข่ายเชือก
- การเก็บเกี่ยวลูกหอย
- การเสริมฐานเสา

ดูข้อมูลอัพเดทในแวดวงศ์เครือข่ายกิจกรรมของเราได้โดย คลิ๊กที่นี่

ติดต่อสั่งจองอาหารล่วงหน้าและสำรองที่พักที่ ถาวรซีฟู้ดส์&โฮมสเตย์
114/1 ม.7 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ 0-3473-1207 , 08-1705-5966

Copyright 2009 ,9nha.com. All rights reserved.
Any comments : sukpech@gmail.com
แวะเยี่ยม
www.9nha.com ทุกสิ่งทั่วไทย แค่คลิ๊กก็พบสิ่งที่ต้องการ