เรือนถาวร

บ้านพักของเรา
อาหารของเรา
เที่ยวเชิงนิเวศน์
กิจกรรมของเรา
เที่ยวแบบวันเดียว
เที่ยว 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสมุทรสงคราม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

เรือนถาวรซีฟู้ด

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แนะนำเทคนิคทำอาหาร
แนะนำเที่ยวทั่วไทย
คนไทยหัวใจสีเขียว
ข้อมูลเที่ยวทั่วไทย

กังหันลม/โซล่าเซล
ปลูกต้นไม้ให้รวย
รับสร้างบ้านงบไม่บาน
บ้านไม้เฌอร่าไม่แพง

เรือยาง/แคนูราคาถูก
ก้าวหน้า ช็อปชัวร

 

การเลี้ยงหอยแครง 
หอยแครงที่นิยมเลี้ยงทั่วไป เรียกว่า หอยแครงเทศ หอยแครงขุ่ย หอยแครงปากมุ้ม หอยแครงมันหรือหอยแครงเบี้ยวเป็นหอยขนาดใหญ่ไม่มากนักเป็นหอยที่ชอบฝังตัวอยู่ตามชายหาดโคลนหรือเลนละเอียดในบริเวณชายฝั่งทะเลจนถึงแนวที่อยู่ห่างฝั่งออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร หอยแครงจะมีนิสัยชองฝังตัวอยู่ในโคลน ลึกตั้งแต่ประมาณ 1 - 12 นิ้ว โดยเราจะสังเกตเห็นเป็นรูจำนวน 2 รู ที่ผิวดินซึ่งเป็นช่องทางน้ำเข้าและออก และสามารถเห็นลอยเคลื่อนที่ของหอยเป็นร่องๆ โดยใช้เท้าในการเคลื่อนที่เพื่อหาอาหาร หลบหลีกศัตรูและเพื่อหาสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมหอยแครงจะขึ้นมาที่ผิวดินเมื่อน้ำขึ้นเพื่อหาอาหาร และจะฝังตัวใต้ดินเมื่อน้ำลงเพื่อป้องกันน้ำออกภายนอกตัวหอย แต่จะเปิดฝาทั้งสองเล็กน้อย โดยจะยังมีสภาวะการไหลเวียนของน้ำและการหายใจเกิดขึ้นตามปกติภายในเปลือก

     

การเลือกทำเลเลี้ยงหอยแครง
1. ควรเลือกชายฝั่งทะเลที่มีหอยเกิดอยู่ตามธรรมชาติ หรือสามารถหาพันธุ์หอยได้สะดวก
2. การเลือกลักษณะพื้นที่ ต้องเป็นหาดโคลนเรียบ มีความลาดเอียงเล็กน้อย
3. ดินเป็นดินเลน ดินโคลนละเอียด หรือบ่อดินเหนียวปนทราย
4. ความลึกของน้ำบริเวณแหล่งเลี้ยงประมาณ 0.5 - 1 เมตร
5. ความเค็มของน้ำบริเวณแหล่งเลี้ยงควรเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 10 - 30ส่วนในพัน
6. ไม่ควรอยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม  

การตรียมแปลงเลี้ยงและการรวบรวมพันธุ์หอยแครง
1. แยกลูกหอยแครงออกจากเศษขยะและวัสดุต่างๆ ทำความสะอาดนำไปบรรจุในถุงปุ๋ย ถุงละประมาณ 60 กิโลกรัมใช้น้ำทะเลราดกระสอบจนชุ่มจึงเย็บปากถุง
2. นำถุงลูกหอยขึ้นบรรทุก ใช้ด้านยาวของกระสอบขวางตัวรถ และไม่คลุมถุงหอยจนทึบ สามารถให้ลมผ่านไปมาได้สะดวก
3. ไม่ควรให้ลูกหอยถูกน้ำจืดหรือแดดโดยเด็ดขาด ควรเดินทางในตอนกลางคืน
4. ระยะเวลาในการลำเลียงลูกหอยไม่ควรเกิน 36 ชั่วโมง ตั้งแต่บรรจุจนถึงแปลงหว่าน 

การหว่านลูกหอยลงแปลงเลี้ยงและการจัดการดูแลรักษา
1. ชั่งน้ำหนักหอยทั้งกระสอบ
2. นำลูกหอยออกมาชั่งให้ได้น้ำหนัก 1 กิโลกรัม แล้วนับจำนวนลูกหอย
3. คำนวณจำนวนลูกหอยในแต่ละกระสอบ
4. จดขนาดแปลงหอยที่แบ่งได้
5. ทราบความต้องการหว่านหอยในอัตราความหนาแน่น ตัว/ ตารางเมตร- หอยขนาดเล็ก 1,500 ตัว/กิโลกรัมขึ้นไป หว่านในอัตรา 600 ตัว/ตารางเมตร - หอยที่มีขนาดโต หว่านในอัตรา 300-500ตัว/ตารางเมตร
6. คำนวณการใช้หอยต่อแปลง (400x400 = 160,000 ตัว หรือ 6.6 กระสอบ)

ดูข้อมูลอัพเดทในแวดวงศ์เครือข่ายกิจกรรมของเราได้โดย คลิ๊กที่นี่

ติดต่อสั่งจองอาหารล่วงหน้าและสำรองที่พักที่ ถาวรซีฟู้ดส์&โฮมสเตย์
114/1 ม.7 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ 0-3473-1207 , 08-1705-5966

Copyright 2009 ,9nha.com. All rights reserved.
Any comments : sukpech@gtmail.com
แวะเยี่ยม
www.9nha.com ทุกสิ่งทั่วไทย แค่คลิ๊กก็พบสิ่งที่ต้องการ